czwartek, 14 stycznia 2016

Co to jest szczęście?

'Szczęście znaj­du­je się w to­bie. Zaczy­na się na dnie two­jego ser­ca, a ty możesz je wciąż po­większać, po­zos­tając
życzliwym tam, gdzie in­ni by­wają nieżyczli­wi;

po­magając tam, gdzie już nikt nie po­maga;
będąc za­dowo­lonym tam, gdzie in­ni tyl­ko sta­wiają żądania' ~ Phil Bosmans


                                                                                                         ~Karolina Pączek